Formacja

Aby wstąpić do wspólnoty:
"Brewiarz to nie wszystko"

kandydat powinien:
  1. Wysłać prośbę o przyjęcie do wspólnoty na adres: liturgiagodzin@gmail.com
  2. Następnie otrzyma krok 1, czyli formularz z deklaracją, który po wypełnieniu będzie musiał odesłać na adres domowy, podany w formularzu.
  3. Rada wspólnoty po rozpatrzeniu, odeśle pocztą informacje, dzięki którym będzie dana osoba mogła wstąpić jako członek do naszej wspólnoty.

Cały cykl przygotowawszy trwa trzy miesiące. Ma na celu ukazać wytrwałość i zaangażowanie kandydata.

Czekamy na Ciebie:)