Rada Wspólnoty

kl. Przemysław Jaskot SDB
opiekun duchowy
br. Mikołaj Ciach SAC
współzałożyciel
 Kamila Tabasz
współzałożyciel
Agata Dybich
sekretarz

Jagoda Ławicka
radca
Adam Kiszka
radca