piątek, 22 kwietnia 2011

Zmartwychwstał......

„Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię
Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom,
począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka”.
Łk 24, 46-49

Jezus Chrystus przechodzi przez cierpienie, ból, konanie i śmierć ze swoim światłem. Przechodzi również w tym roku, w kolejnych obchodach Paschy przez nasze życie: przez krzyż, ciemność, upokorzenie, grzech i pokazuje nam prawdziwe Życie, nie to, które budujemy na własnych wysiłkach, ambicjach, pieniądzach, sukcesach, ale to, które On objawia na krzyżu. Mesjasz, Syn Boży.Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich składa
WSPÓLNOTA BLOGA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz